26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 2)Tiếng Anh Thiếu Nhi – 26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1)
Độc nhất – Chỉ có ở Anh Ngữ Su-Ben

Được biên soạn và hướng dẫn chi tiêt.
Giọng tham gia đàm thoại chuẩn Mỹ.

Nội dung:
Giới thiệu 00:28
Hướng dẫn học 0:37
Cách tìm nhanh 01 bài học 1:06
Lesson 14 01:54
Lesson 15 03:51
Lesson 16 05:50
Lesson 17 09:01
Lesson 18 11:20
Lesson 19 13:22
Lesson 20 16:03

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1):

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 2):

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 3):

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *