6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 thuần Việt Bộ giáo dục vừa công nhậnBộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 6 cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Những cuốn sách này do các tác giả người Việt tổ chức biên soạn.  Theo đó, có hai cuốn sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, một cuốn sách của Nhà xuất bản đại học sư phạm và 3 cuốn của Nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.  Cụ thể như sau: Liên quan đến sách giáo khoa tiếng anh lớp 1, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, ông Thái Văn Tài cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cương quyết sẽ chỉ công bố phê duyệt những cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh mà tác giả người Việt và tham khảo các nguồn tài liệu có liên quan đến tính pháp lý, sở hữu bản quyền của các nhà xuất bản khác đúng theo thông lệ quốc tế.  Còn người nước ngoài tham gia biên soạn sách Tiếng Anh, chiếu theo tinh thần của Thông tư 33 sẽ không được chấp thuận.

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *