#8 Excel – Lọc dữ liệu theo màu sắc sử dụng chức năng conditinal formatting#8 Excel – Lọc dữ liệu theo màu sắc sử dụng chức năng conditinal formatting
Lọc dữ liệu có điều kiện theo màu sắc, tìm kiếm, sắp xếp dự liệu có điều kiện kết hợp filter và conditinal formatting trong excel.
Trình bày dữ liệu theo màu sắc một cách nhanh và hiệu quả.

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *