9 Cách tăng followers và tương tác Instagram hiệu quả9 Cách tăng followers và tương tác Instagram hiệu quả
1. Tập trung xây dựng hình ảnh sản phẩm 00:22.
2. Tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng 00:40.
3. Tạo sự kiện để thu hút khách hàng 01:17.
4. Hợp tác với người nổi tiếng để quảng bá hình ảnh sản phẩm 01:40.
5. Liên kết với các cộng đồng lớn để quảng bá sản phẩm 02:05.
6. Chia sẻ khách hàng giữa các shop với nhau 02:42.
7. Sử dụng Hashtag trong các bài viết, bức ảnh 03:05.
8. Sử dụng Instagram Ads 03:27.
9. Dùng các dịch vụ tăng followers từ các văn phòng cung cấp dịch vụ 03:53.
——————————————
Facebook:

Instagram :
===================
Video được thực hiện bởi SOCIAL68.COM
Social68 – Chuyên cung cấp followers, likes, views… cho các mạng xã hội: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter…

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/kinh-doanh/

  • Theme song tên là gì vậy? Hay wa 🙂

    HongNhung Tran 25/05/2020 14:23 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *