Cách vẽ bánh răng trụ nghiêng trên phần mềm creo parametricCách vẽ bánh răng trụ nghiêng trên phần mềm creo parametric.
hần mềm PTC CREO là phần mềm của hãng Parametric Technology Corp. Đây là phần mềm thiết kế cơ khí phục vụ chủ yếu cho ngành chế tạo máy như khuôn mẫu, thiết kế máy theo tham số, là phần mềm tiên phong và được ưa chuộng nhất của dân cơ khí đặc biệt là ngành chế tạo máy.
Cho đến ngày nay pro engineer trải qua các phiên bản như: Pro/engineer2000i, Pro/engineer2001, Pro/engineer Wildfire2.0, Pro/engineer Wildfire3.0, Pro/engineer Wildfire4.0, Pro/engineer .Wildfire 5.0, Creo Elements/pro5.0, Creo Parametric 1.0, Creo Parametric 2.0, Creo 3.0….

Các bạn vào link bên dưới để download tài liệu kỹ thuật
Blog:

Ðang ký:

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *