Cần câu và con cá – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.comThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây:

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *