Câu Cá Bằng Bút ??? Giật Mỏi Tay – KST VlogNay chủ nhật, rỗi mình đi câu cá chơi tý :D, mình dùng cần câu bút mini. Đi tìm được cái mương toàn cá sạch, câu nướng ăn ngon quá, chắc rảnh đi nhiều…

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *