Chia sẻ Excel qua mạng và phân quyền từng user trong Add-in A-ToolsChia sẻ file Excel cho nhiều người cùng nhập chung tại một thời điểm không cho phép sửa , xóa dữ liệu của nhau. Đây là tính năng đột phá của Bluesofts Add-in A-Tools so với bất kỳ giải pháp chia sẻ Excel qua mạng trên thế giới kể cả với Google Spread sheet, Office 365.
+ Nhiều người cùng nhập liệu chung một sheet tại một thời điểm
+ Thấy được những ai đang làm chung
+ Mọi người nhìn thấy vùng đang chọn của người khác
+ Bấm vào tên người đang hiện sáng để chat – trao đổi việc tức thời
+ Mỗi dòng nhập liệu máy chủ sẽ ghi tên người nhập, thời gian nhập của máy chủ.
+ Dòng người nào được xóa sửa chỉ của người đó, người khác không thể xóa, sửa

DOWNLOAD:

VIDEO làm báo cáo động với SQL bằng Add-in A-Tools:

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *