Chủ đề Thế giới thực vật – Dạy trẻ sắp xếp ba đội tượng theo quy tắcCác thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EM 16 – Tự xếp mẫu.
► EM 53 – Hãy chuyển động.
► EM 17 – Xếp mẫu bằng bàn tay, bàn chân.
————————————————————————-
– Fanpage:
– Youtube Channel:
– Website:
————————————————————————-

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *