ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QTCN CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG CAO THẮNGThông tin chi tiết tại web:
500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, thuyết minh…., Bản vẽ chi tiết sản phẩm, bản vẽ quy trình công nghệ, nguyên công, đồ gá gia công , bản vẽ phôi ……Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn….Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm quy trình công nghệ và làm đồ gá…………ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG CAO THẮNG
Meta Keyword ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG CAO THẮNG, đồ án môn học ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG CAO THẮNG, QTCN GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG CAO THẮNG, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………. 2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN…………………………….. 3

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG……………………………………………………. 4

MỤC LỤC…………………………………………………………………………………. 5

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG……………………….

1. Phân tích công dụng và điều kiện làm việc của CTGC……………….. 7

2. Phân tích vật liệu chế tạo chi tiết gia công……………………………….. 7

3. Kết cấu hình dạng chi tiết gia công…………………………………………. 7

4. Phân tích độ chính xác gia công……………………………………………… 7

5. Xác định sản lượng năm……………………………………………………….. 11

CHƯƠNG 2: CHỌN PHÔI, PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI

VÀ LƯỢNG DƯ ……………………………………………………………………….. 13

1. Chọn phôi………………………………………………………………………….. 13

2. Phương pháp chế tạo phôi …………………………………………………… 13

3. Xác định lượng dư……………………………………………………………….. 15

CHƯƠNG 3: LẬP BẢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM BÁNH RĂNG…………………………………………………………………… 18

CHƯƠNG 4: BIỆN LUẬN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 19

1. Nguyên công I: Chuẩn bị phôi…………………………………………………… 19

2. Nguyên công II: Phay thô mặt A……………………………………………….. 19

3. Nguyên công III: Phay thô mặt B……………………………………………… 21

4. Nguyên công IV: Tiện thô, bán tinh mặt C …………………………………. 23

5. Nguyên công V:Phay bán tinh mặt A…………………………………………. 27

6. Nguyên công VI: Phay tinh mặt A……………………………………………… 29

7. Nguyên công VII: Khoan, doa 2 lỗ ………………………………………… 31

8. Nguyên công VIII: Phay bán tinh mặt B……………………………………… 34

9. Nguyên công IX: Tiện tinh mặt C………………………………………………. 37

10. Nguyên công X: Khoét thô, bán tinh;Doa thô lỗ và ………. 40

11. Nguyên công XI: Tiện thô, bán tinh 2 lỗ …………………………….. 49

12. Ngyên công XII: Khoan lỗ, khoét bán tinh, doa thô lỗ …………. 55

13. Nguyên công XIII: Khoan 2 lỗ ………………………………………….. 60

14. Nguyên công XIV: Khoan, vát mép, taro 2 lỗ M6x1…………………… 62

15. Nguyên công XV: Khoan, vát mép, taro 8 lỗ M6x1……………………. 65

16. Nguyên công XVI: Phay bậc 3mm……………………………………………. 69

17. Nguyên công XVII: Phay rãnh 28mm……………………………………….. 71

18. Nguyên công XVIII: Khoan, vát mép, taro 2 lỗ MC18x1:32………… 73

19. Nguyên công XIX: Tổng kiểm tra…………………………………………….. 76

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ…………………………………………………… 78

Thiết kế đồ gá phay thô mặt A…………………………………………………. 83
Thiết kế đồ gá khoan, doa 2 lỗ …………………………………………….. 92
Thiết kế đồ gá tiện 2 lỗ ……………………………………………102
CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………116
đồ án cơ khí, đồ án tốt nghiệp cơ khí, hướng dẫn đồ án cơ khí, đồ án chuyên ngành cơ khí, bài tập lớn công nghệ chế tạo máy, bài tập lớn môn học cơ khí, đồ án điện tử, luận văn kỹ thuật
Tài liệu miễn phí hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học.

Chúc các bạn học tập tốt & thành công! Và đạt điểm cao nhé!

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *