Ehome3 chất lượng nhà kém. Block A1,2,3,4 mới nhận nhà chưa đầy 1 năm mà tường đã nứt rất nhiều.Chất lượng nhà ở kém. CĐT lừa dối cư dân. Họp nói 1 đường và khi thực hiện thì làm 1 nẻo. Không tôn trọng khách hàng. Ông Kim Long Phó Tổng Giám đốc Nam Long lật lọng và không giữ lời hứa. Văn bản lập ra và đã ký duyệt nhưng không thực hiện đúng như vậy. Hiện tại cư dân từ chối làm việc với ông nay. Cuộc họp với cư dân ngày 23/08/2015.

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *