Excel 2013 Bài 05 Cách lấy ký tự sau một ký tự bằng find,Len, right, left, midHàm này giúp chúng ta, lấy được vùng dữ liệu sau bất kỳ ký tự nào
– Dùng hàm find tìm ra vị trí ký tự
– Dùng hàm len để đếm tổng số ký tự
– Dùng hàm right để lấy vùng dữ liệu sau ký tự đặc biệt
-Dùng hàm mid để lấy trọn vùng dữ liệu muốn lấy

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

 • giọng nói dễ thương quá.

  Thưởng Thật Thà Channel 27/03/2020 14:35 Reply
 • nghe em nói sốt ruột quá

  HIỆP TÒNG CHANNEL 27/03/2020 14:35 Reply
 • 9 điểm cho giọng dễ thương nhé^^

  Hải Hoàng 27/03/2020 14:35 Reply
 • Nghe cái bạn này giảng mà muốn nổi xùng thật ấy mặc dù là bài giảng huong dẫn roi cũng ra kết quả mà à uhm nhiều quá kiểu như chưa nắm chắc làm mình cứ bị lôi theo sự ko chắc đó

  hao nguyen 27/03/2020 14:35 Reply
 • Chưa tốt

  Âm nhạc đường phố 27/03/2020 14:35 Reply
 • Giọng cô dễ thương thế 🙂

  Đình Luyện Trần 27/03/2020 14:35 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *