File iso là gì ? cách mở file iso đơn giản (OPEN FILE ISO)File iso là gì ? cách mở file iso đơn giản (OPEN FILE ISO).
Thông thường người dùng sử dụng file định dạng *.iso để tạo các bản sao lưu hoặc ghi dữ liệu lên đĩa CD/DVD. Nó còn được gọi là file ảnh ảo chứa rất nhiều dữ liệu với dung lượng khá lớn có thể lên tới vài GB.

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

  • hay quas anh

    Truong Nguyen 12/03/2020 09:43 Reply
  • Thế file iso là gì?

    PTP Chanel 12/03/2020 09:43 Reply
  • ok

    Quang Trần 12/03/2020 09:43 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *