Gout – bệnh thống phongBác sĩ của bạn – Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG phụ trách.
Thực hiện: phóng viên Thiên An (Người-Việt TV).
Phát hình vào mỗi thứ Ba hàng tuần.
Đề tài: Gout – bệnh thống phong
Người Việt TV (c) 2013 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *