Hóa Học 9 – Bài 32-36Hóa Học 9
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Huyền Anh
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
———————————
Sơ lược sách:
Bài 1 (1 tiết): Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit
Bài 2 (2 tiết): Một số oxit quan trọng
Bài 3 (1 tiết): Tính chất hóa học của axit
Bài 4 (2 tiết): Một số axit quan trọng
Bài 5 (1 tiết): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 6 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 7 (1 tiết): Tính chất hóa học của bazơ
Bài 8 (2 tiết): Một số bazơ quan trọng
Bài 9 (1 tiết): Tính chất hóa học của muối
Bài 10 (1 tiết): Một số muối quan trọng
Bài 11 (1 tiết): Phân bón hóa học
Bài 12 (1 tiết): Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Bài 13 (1 tiết): Luyện tập chương 1 – Các loại hợp chất vô cơ
Bài 14 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Bài 15 (1 tiết): Tính chất vật lí của kim loại
Bài 16 (1 tiết): Tính chất hóa học của kim loại
Bài 17 (1 tiết): Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Bài 18 (1 tiết): Nhôm
Bài 19 (1 tiết): Sắt
Bài 20 (1 tiết): Hợp kim sắt: Gang, thép
Bài 21 (1 tiết): Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Bài 22 (1 tiết): Luyện tập chương 2: Kim loại
Bài 23 (1 tiết): Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
Bài 24 (1 tiết): Ôn tập học kì 1
Bài 25 (1 tiết): Tính chất của phi kim
Bài 26 (2 tiết): Clo
Bài 27 (1 tiết): Cacbon
Bài 28 (1 tiết): Các oxit của cacbon
Bài 29 (1 tiết): Axit cacbonic và muối cacbonat
Bài 30 (1 tiết): Silic. Công nghiệp silicat
Bài 31 (2 tiết): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 32 (1 tiết): Luyện tập chương 3 – Phi kim — Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 33 (1 tiết): Thực hành – Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
Bài 34 (1 tiết): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
Bài 35 (1 tiết): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 36 (1 tiết): Metan
Bài 37 (1 tiết): Etilen
Bài 38 (1 tiết): Axetilen
Bài 39 (1 tiết): Benzen
Bài 40 (1 tiết): Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Bài 41 (1 tiết): Nhiên liệu
Bài 42 (1 tiết): Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon — Nhiên liệu
Bài 43 (1 tiết): Thực hành – Tính chất của hiđrocacbon
Bài 44 (1 tiết): Rượu etylic
Bài 45 (2 tiết): Axit axetic
Bài 46 (1 tiết): Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 47 (1 tiết): Chất béo
Bài 48 (1 tiết): Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Bài 49 (1 tiết): Thực hành – Tính chất của rượu và axit
Bài 50 (1 tiết): Glucozơ
Bài 51 (1 tiết): Saccarozơ
Bài 52 (1 tiết): Tinh bột và xenlulozơ
Bài 53 (1 tiết): Protein
Bài 54 (2 tiết): Polime
Bài 55 (1 tiết): Thực hành: Tính chất của gluxit
Bài 56 (2 tiết): Ôn tập cuối năm
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *