[HỌC POWERPOINT CƠ BẢN] Bài 6 Cách tạo liên kết hyperlink và sử dụng trigger trong powerpointLink học powerpoint cơ bản bài 1:
Link học powerpoint cơ bản bài 2
Link học powerpoint cơ bản bài 3
Link học powerpoint cơ bản bài 4:
Link học powerpoint cơ bản bài 5
Link tạo đồng hồ đếm ngược:
Link tạo hiệu ứng handwriting:
Link mục lục powerpoint:
Link hiệu ưng morph:
Track: Lost Sky – Dreams [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
#họcpowerpointcơbản #hyperlink #trigger #giangletv

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *