Lien ket du lieu giua cac sheet tren excel bang ham indirect#Indirect, hàm liên kết dữ liệu giữa các sheet trên excel. Khi bạn có một file excel gồm nhiều bảng tính trên nhiều sheet, việc lấy dữ liệu giữa các sheet là không tránh khỏi. Trong excel hỗ trợ hàm indirect để bạn thực hiện việc liên kết dữ liệu giữa các sheet một cách dễ dàng.
Ẩn công thức excel:
Kết hợp Vlookup và Indirect:
Tải tài liệu:

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

 • đăng ký cho bạn nè! tôi tên Thu

  Dân ta phải biết luật ta 19/03/2020 04:18 Reply
 • Nếu muốn lấy dữ liệu của ngày hiện tại thì làm sao ad

  Vũ Phạm 19/03/2020 04:18 Reply
 • bạn cho mình hỏi tại sao khi mình lấy dữ liệu từ sheet1 gốc qua sheet2 bằng dấu = thì kết quả lại là value, trong khi mình tạo sheet 3 mới hoàn toàn thì lại làm được cảm ơ bạn(quachloan168@gmail.com)

  Loan Quach 19/03/2020 04:18 Reply
 • Phức tạp! Chăng có gi mới ca

  bigger hawkone 19/03/2020 04:18 Reply
 • Thực ra không hiểu lắm ý đồ của hàm này là gì, chứ nếu chỉ đơn giản vậy thì có thể gõ "=" hoặc dùng countif đếm luôn sheet vidu cũng được… Mong add giải thích rõ

  Thầy Giáo Làng 19/03/2020 04:18 Reply
 • Hàm indirect rất hay. Mà video làm quá tệ

  Hung Duong 19/03/2020 04:18 Reply
 • thầy có thể chỉ giúp e cách dùng hàm VLOOKUP để liên kết giữa các sheet k ạ, sheet có hàng trăm đối tượng, đi gõ cả trăm cái hàm indirect thì chết à thầy. copy công thức trừ khi 2 sheet thứ tự phải y như nhau. nếu k giống nhau thì sai hết

  Yen Nguyen 19/03/2020 04:18 Reply
 • làm rắc rối vấn đề, tại sheet indirect gõ "=" rồi chuyển qua sheet vidu1 chọn ô kq rồi enter là xong

  Nguyễn Văn Nam 19/03/2020 04:18 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *