[ Quản Trị Mạng 2003 ] – Thực Hiện Quá Trình Sao Lưu Và Khôi Phục Website[ Quản Trị Mạng 2003 ] – Thực Hiện Quá Trình Sao Lưu Và Khôi Phục Website

Các Bạn Nên xem qua Video Kết hợp với quyển sách này sẽ có hiệu quả rất tốt đấy :

– File Cài Đặt Windows XP SP3 :

– File windows XP SP3 trên WMware 11 :

– WMWare 11 :

—————————————-­—————————————-­—————————

– File Cài Đặt Windows Server 2003 :

Key Server 2003 : JCHM7-R96T7-346WJ-YKH2W-RWKVM

– File windows Server trên WMware 11 :

———————————————————————————————————-

– Các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP.
– Các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như:
Hub, Switch,Router, Modem, Network Card…
– Sử dụng các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…
– Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.
– Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.
– Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in,tập tin…
– Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage.
– Xây dựng hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services).
– Xây dựng và quản trị các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail…
– Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003.
– Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.
– Xây Dựng Web Server
– Xây dựng Mail Server
– Xây Dựng DNS Server
– Xây Dựng FTP Server

Nguồn: https://daihocphuongdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocphuongdong.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *