Rumba lớp 3 bài 1+2 – Thầy Việt Phú vs cô Trâm Anh-Khiêu vũ giao tiếp- Cung VHLĐ HCMTập hợp các video dạy khiêu vũ giao tiếp tại Cung Văn Hóa Lao Động TP.HCM – Lớp Khiêu vũ giao tiếp gồm 4 lớp
Các điệu nhảy hiện đang dạy tại Cung VHLĐ: (luôn có mở khóa mới mỗi tháng)
1. Rumba – Bài 1 và 2
2. Chachacha – Bài 1 và 2
3. Tango – Bài 1 và 2
4. Bebop
5. Samba
6. Boston
7. Valse
8. Pasodobe
9. Bachata

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *