Unit 10 English 8 – Bài Tập Tiếng Anh lớp 8 – Mai Lan Hương (Phần VI – VII Trang 73 – 74)Unit 10 English 8 – Bài Tập Tiếng Anh lớp 8 – Mai Lan Hương
Unit 10 Recycling (Sự tái chế)
Phần VI & VII Trang 73
Adjectives followed by an infinitive
Adjectives followed by a noun clause
Hướng dẫn giải chi tiết bài tập tiếng anh 8 unit 10 Mai Lan Hương

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

 • Passed là quá khứ động từ em nghĩ là were mà cô , cô giúp em nhé , em sắp kt r huhu

  MeiMei Lee 15/03/2020 02:31 Reply
 • Cô ơi cô lm sai lm e sai theo cô lun á

  Ngọc Nè 15/03/2020 02:31 Reply
 • Giọng cô hay wa

  Trai Null super hero 15/03/2020 02:31 Reply
 • Cco ơi ko có bài 5 ak

  Đoàn Duy 15/03/2020 02:31 Reply
 • Cô ơi câu 4 bài VI là thi quá khứ đơn vậy sao động từ see lại ko dùng V2 vậy cô??

  Bảo Ân 15/03/2020 02:31 Reply
 • cô giảng hay quá

  Lâm Trúc 15/03/2020 02:31 Reply
 • co oi to in fini tai sao doc la infiniti vay co

  Ngi Ng 15/03/2020 02:31 Reply
 • Cô ơi k có Unit 10 Phần IV Trang 76 hả cô Sách Bài Tập mai lan hương

  Thanh Hằng 15/03/2020 02:31 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *